A k t u a l i t y
»5.11.2011
Nové tváře v galerii adopcí, více zde: Adopce

»21.01.2011
Zpřístupněn seznam sponzorů, více zde: Sponzoři

Více aktualit


 F o t o g r a f i e
Náhodná fotografie


» Fotogalerie

 Č l e n o v é
V současné době má občanské sdružení KINDO celkem členů

» Seznam členů
» Vedení organizace
» Chcete se přidat?

 K o n t a k t
Občanské sdružení KINDO, o.s.
Chládkova 2, 616 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 603 268 864
Tel.: +420 777 889 955
E-mail: info@kindo.cz
Č.ú. 2144196339/0800

»Kde nás najdete?
»Stanovy (PDF)


    [ English | Česky | Swahili ]

Aktivity

 • CO DĚLÁME?
 • Utváření informované a soběstačné společnosti

  Kindo směřuje k utváření informované a soběstačné společnosti tím, že se snaží předvídat a definovat její budoucí vývoj a rozpoznávat další sociální trendy, které by mohly mít vliv na politiku v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí a sociálních služeb. Cílem je učinit společnost adaptabilnější na ekonomické, technologické a sociální změny, učinit ji soběstačnou a udržitelnou.

  Klíčové oblasti aktivit

  KINDO se zaměřuje zejména na zlepšování jednotlivých stupňů vzdělávání, na zvyšování zdravotnických standardů a zdravotní gramotnosti, stejně jako na rozvoj sociálních aktivit, které by umožnily komunitě stát se ekonomicky nezávislou. Klíčové zaměření KINDO je následující:

  1. Zdokonalování stupňů vzdělávání v místní komunitě – nabídkou vzdělávání na sekundární a terciární úrovni. Nedostatečné množství středních a vysokých škol představuje hlavní problém, kterému komunita na poli vzdělávání v současnosti čelí.


   • Právě probíhající projekty:

   • a. Adopce na dálku – cílem je poskytnout dětem ze základních škol kvalitní základní vzdělání, aby byly bez problémů schopny získat potřebný objem znalostí pro studium na střední škole. Zde si prohlédněte aktuální seznam dětí, kterým můžete pomoci.

    b. Podpora základních a středních škol – cílem projektu je podporovat stávající školy ve zvyšování kvality poskytovaného vzdělání a pomoci jim získat lepší vybavení. Pomozte spolu s námi zásobovat školy potřebným nábytkem, počítači, vybavením pro volný čas, rozšiřovat výukové prostory atd. Pokud chcete finančně či materiálně podpořit tento projekt, klikněte zde prosím.

    c. Střední škola v komunitě Kibosho – v současné době hledáme finanční zdroje pro stavbu střední školy pro dívky v komunitě Kibosho Uri. Za symbolickou částku jsme od místních vesničanů odkoupili pozemek pro stavbu školy jako výraz podpory našeho projektu a vše je připraveno k položení základního kamene. Prosím klikněte zde, pokud chcete finančně či materiálně podpořit tento projekt.

   • Dlouhodobé projekty:

   • a. Centrum výpočetní techniky - Toto centrum umožní lidem z místní komunity přístup k nejnovějším informacím a studijním materiálům pro žáky a studenty. Centrum budou tvořit nejméně čtyři školící zařízení, které budou poskytovat vzdělávání v IT dovednostech (práce s počítačem, internetem atd.). Vedení obce přislíbilo pozemky pro stavbu školících zařízení. Prosím klikněte zde, pokud chcete finančně či materiálně podpořit tento projekt.

    b. Sportovní akademie Kibosho – mladí lidé z místní komunity nemají vůbec přístup ke sportovnímu vyžití ani vybavení. Proč nevyužít výhody, kterou skýtá nadmořská výška 2000 m.n.m., v níž žijí lidé z komunity Kibosho? V těchto podmínkách můžeme snadno vychovávat nadějné atlety světové úrovně, a to pouze s minimem potřebného vybavení. Pokud chcete finančně či materiálně podpořit tento projekt, klikněte zde pro další informace.

    c. Univerzita komunity Kibosho – chceme poskytnout mladým lidem končícím střední školu možnost se dále vzdělávat na univerzitě a chránit je tak před nebezpečím sociálně patologických jevů, které číhá na mladé nezaměstnané. Naším záměrem je vychovat z nich občany užitečné pro společnost. Velmi oceníme veškerou pomoc, kterou můžete nabídnout, abyste nám pomohli docílit úspěšnosti této strategie. Pokud chcete podpořit tento projekt, klikněte zde pro další informace.

  2. Dobré služby zdravotní péče a management – založením zařízení zdravotní péče v různých vesnicích v rámci místní komunity


  3. d. Zdravotnická centra Kibosho – budou to malá zdravotnická centra umístěná v každé vesnici, která místním nabídnou základní zdravotnické ošetření, budou podporovat výchovu ke zdraví a poskytovat informace o rizicích, která mohou komunitu ohrožovat. Zejména nebezpečí, které plyne z HIV a jeho prevenci, neboť Kibosho je jedna z nejvíce ohrožených komunit z oblasti Kilimandžára. Pokud chcete finančně či materiálně podpořit tento projekt, prosím klikněte zde pro další informace.

   e. Nemocnice komunity Kibosho – bude to specializovaná nemocnice, která se bude zaměřovat na poskytování zdravotní péče především ženám a dětem z této komunity. Nicméně součástí bude také ambulantní ošetřovna pro pacienty, kteří nepatří do místní komunity. Vzájemné oddělení místních pacientů a ostatních pacientů z ambulance je nezbytné pro provedení dobrého výzkumu o změnách a trendech nemocí a infekcí v rámci komunity Kibosho. Pokud chcete finančně či materiálně podpořit tento projekt, prosím klikněte zde pro další informace.

  4. Rozvoj sociálních programů – zapojení místní komunity do ekonomických projektů a její podpora v řízení vlastního života a ekonomických aktivit, které povedou ke zvyšování životního standardu a obchodních aktivit.


  5. f. Drobné farmaření – vezmeme-li v úvahu, že více než 80 % žen v komunitě Kibosho je nezaměstnaných, tento projekt pro ně znamená příležitost k finančnímu příjmu. Chtěli bychom vytvořit ekonomické programy jako je drobné farmaření, které budou řídit samy ženy v jednotlivých vesnicích. Komunita Kibosho disponuje velkými nevyužitými plochami půdy, které by mohly být obdělány a sloužily by k pěstování zeleniny. Ta by se pak mohla prodávat ve městech Moshi a Arusha nebo by se mohla vyvážet do sousedních zemí. Některé pozemky může naše organizace získat ve vesnici Uri, ale stále ještě potřebujeme získat více půdy, kterou vlastní někteří místní a je na prodej. Prosím klikněte zde, pokud chcete finančně či materiálně podpořit tento projekt.

   g. Malé podnikatelské školící centrum – centrum se bude zaměřovat na výcvik v základních teoretických i praktických dovednostech v oblasti řízení malých podniků a v dovednostech prodeje zboží a služeb. Prosím klikněte zde, pokud chcete finančně či materiálně podpořit tento projekt. Praktické dovednosti budou poskytovány v různých oblastech umožnující absolventům zaměstnávat sami sebe po skončení školení. Tyto dovednosti budou v oblastech šití oděvů, opravy obuvi a svařování, jelikož nevyžadují velký kapitál.


 • ZDROJE PODPORY.

 • Aktivity KINDO jsou financovány zejména:
  1. granty
  2. dotacemi
  3. dědictvím
  4. dary
  5. z jiných zdrojů, které souvisí s jeho činností

TOPlist
[ ©2008-2018 KINDO, o.s. All rights reserved | webmaster: WEBproVAS ]