A k t u a l i t y
»5.11.2011
Nové tváře v galerii adopcí, více zde: Adopce

»21.01.2011
Zpřístupněn seznam sponzorů, více zde: Sponzoři

Více aktualit


 F o t o g r a f i e
Náhodná fotografie


» Fotogalerie

 Č l e n o v é
V současné době má občanské sdružení KINDO celkem členů

» Seznam členů
» Vedení organizace
» Chcete se přidat?

 K o n t a k t
Občanské sdružení KINDO, o.s.
Chládkova 2, 616 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 603 268 864
Tel.: +420 777 889 955
E-mail: info@kindo.cz
Č.ú. 2144196339/0800

»Kde nás najdete?
»Stanovy (PDF)


    [ English | Česky | Swahili ]

Výzkum a publikace

Všechny výzkumné projekty jsou prováděny a řízeny efektivně a jsou založeny na přísných vědeckých principech a uznávaných vědeckých metodách.

A. Oblasti výzkumu

Výzkumné projekty Kindo probíhají ve třech oblastech – ve vzdělávání, zdravotnictví a v sociálních službách.

I. Témata v oblasti pedagogického výzkumu

 • role rodičů v rámci vzdělávacího systému
 • systém řízení vzdělávacích institucí
 • programy odborné (profesní) přípravy pro místní lidi
 • spolupráce vládních činitelů a místních autorit v oblasti vzdělávání
 • analýzu či evaluaci vzdělávací nabídky a výsledků vzdělávání

II. Témata v oblasti zdravotní péče

 • řízení primární péče nebo první pomoci
 • podpora výchovy ke zdraví
 • kvalita primární péče, indikátorů, měřítek, výstupů
 • inovativní modely primární a ambulantní péče
 • prevence a informovanost o HIV
 • vtah mezi životním stylem a infekcemi
 • kvalita života pacientů ve vztahu k diagnostickým a léčebným metodám
 • vybavení lékařské pohotovosti
 • vliv pacientovy zdravotní gramotnosti na využívání lékařské pohotovosti
 • vzájemná spolupráce pacienta a zdravotního zařízení při nastavení lékařské pohotovosti
 • role alternativní medicíny
 • standardy kvality farmaceutických služeb
 • vliv drog na zdraví a kvalitu života
 • řízení zdravotní péče
 • role vlády ve službách zdravotnické péče
 • role vedení komunity ve zdravotnických službách

III. Témata v oblasti výzkumu sociálních služeb

 • kvalita a úroveň sociálních služeb
 • omezení sociálních služeb
 • role komunity v sociálních službách
 • role soukromého sektoru v sociálních službách

B. Pracovní podklady

C. Knihy

D. Názory a recenze

TOPlist
[ ©2008-2018 KINDO, o.s. All rights reserved | webmaster: WEBproVAS ]